5 Aeschilou Street
+302105913826

ART4MORE 2017 |Portraits: Workshops

1. ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αυτοπροπροσωπογραφία –  Το Πορτραίτο του Φίλου μου, Σάββατο 14/10, 13.00-13.45 | KIDS WORKSHOP Self portraiture – My friend’s Portrait, Saturday 14/10, 13.00-13.45 Trii Art Hub, Drakou 9

Παιχνίδι παρατηρητικότητας που εξελίσσεται σε μια προσπάθεια προσέγγισης του ζωγραφικού πορτραίτου. Μέσα από το σχέδιο τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Σκοπός η αποδοχή του διαφορετικού που παρατηρείται στην αυτοπροσωπογραφία σε σχέση με την προσωπογραφία , μέσα από την έμφαση που θα δοθεί σε επιμέρους στοιχεία του ανθρώπινου προσώπου και της προσωπικότητας.
A game of observeness that approaches the painting portraiture. Through sketching,kids express their emotions.The activity aims to the acceptance of the diversity that the portraits have. Different elements of face and character attributes will be discussed.

 

2. ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Παιχνίδια Συναρμολόγησης Κυριακή 15/10, 13.00-13.45 | KIDS WORKSHOP Games of fitting and collating Sunday 15/10, 13.00-13.45, Trii Art Hub, Drakou 9

Μέσα από παιχνίδια και συνθέσεις διαφόρων αντικειμένων θα φτιάξουμε πρόσωπα και φυσιογνωμίες. Ακόμη, τα παιδιά θα επιλέξουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν για να συνθέσουν έναν δικό τους ήρωα. Οι ήρωες μας θα αποκτήσουν προσωπικότητα και ιστορία , η οποία θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια όλης της ομάδας. Η ιστορία που θα προκύψει θα εμπεριέχει όλους τους ήρωες και η εξέλιξη της θα επηρεάζεται από την προσωπικότητα τους.
Through games and collages of objects, we will make faces and characters. Furthermore, kids will choose the separate characteristics and traits of their hero. Our heroes will inherit a background stoty and a personality, with the help and participation of all the team. The story that will be the outcome of the workshop, will include all the characters and its plot will be affected by their personalities.
gen-events-kids-flw-studio-workshop

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αrt Therapy “Προσωπολόγιο” από τον οργανισμό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΗ, Σάββατο 14/10, 17.00-19.00 | ADULTS Art Therapy Workshop “Facediary” from the organisation Psychology and Art, Saturday 14/10, 17.00-19.00 Trii Art Hub, Drakou 9
Το εργαστήριο επιχειρεί την εικαστική γραφή ημερολογίου για τον κάθε συμμετέχοντα. Όλοι, σε κάποια χρονική περίοδο της ζωή μας έχουμε κρατήσει ημερολόγιο. Ημερολόγιο συμβάντων, συναισθημάτων, σκόρπιων σκέψεων και υπενθυμίσεων. Αυτά τα ημερολόγια διέπονται από την αντιληπτική διαδικασία του συνειδητού και ελέγχονται από την σκέψη και τον τρόπο γραφής του καθένα. Ο κάθε μορφασμός, ρυτίδα έκφρασης, συσπάσεις των μυών του προσώπου δεν μπορούν αποτυπωθούν στη γραφή ενός ημερολογίου. Αντίθετα η εικαστική γραφή είναι μια προβλητική τεχνική που επιτρέπει να δημιουργήσει ο άνθρωπος, να κατασκευάσει μια εικόνα των παραπάνω όπως τον βιώνει και όχι όπως τα σκέφτεται. Μια εικόνα αντανακλά τους συναισθηματικούς προβληματισμούς των ανθρώπων κ.α. Προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, μια διαφορετική «γλώσσα». Τη γλώσσα της εικόνας και του συμβολισμού. Επιμέλεια – Συντονισμός: Έλενα Τονικίδη. Εμψυχωτές:  Χριστίνα Γεωργοπετρέα, Νένα Σαμιώτη, Αγγελική Δρογγίτη, Διονυσία Μοσχωνά, Κωνσταντίνα Παλιοχωρινού, Εύα Σιάκκα, Ελενα Βασιλειάδου, Μαριάννα Μουριζάκη, Εύα Γραβαρία.(Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Δηλώσεις συμμετοχής στο info@edra–coop.gr)
The workshop attempts the visual writing of a calendar for each participant. Everyone, at some point in our lives, we have a diary. A Calendar of events, emotions, scattered thoughts and reminders. These calendars are governed by the perceptual process of consciousness and are controlled by everyone’s thought and writing style. Each grimace, expression wrinkle, contractions of the facial muscles can not be imprinted in the writing of a diary. Instead, visual writing is a reflective technique that allows man to create, to construct an image of the above as he experiences it, not as he thinks it. An image reflects the emotional concerns of people, etc. It offers a different way of communication, a different “language”. The language of image and symbolism. Coordination: Elena Tonikidis. Conductors: Christina Georgopetrea, Nena Samioti, Aggeliki Drogitis, Dionysia Moschona, Konstantina Paliohorinou, Eva Siakka, Elena Vassileiadou, Marianna Mourizaki, Eva Gravaria (Limited number of places, participation at info@edra-coop.gr)

 

%d bloggers like this: