5 Aeschilou Street
+302105913826

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις διάφορες ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετεί.

Προσφέρουμε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε πάσχοντες, στηρίζουμε το παιδί και την οικογένεια στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, παρεμβαίνουμε  θεραπευτικά στο χώρο της ειδικής αγωγής και της νοητικής υστέρησης, αναπτύσσουμε ή συμμετέχουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, συμβάλλουμε στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, παρέχουμε επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμούΠαράλληλα, επεκτείνουμε συνεχώς τις συνεργασίες μας με ελληνικούς και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που ακολουθούν κοινό όραμα με εμάς, συμμετέχουμε και έχουμε συντελέσει στη δημιουργία σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων: Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία (“N.E.F.E.L.E.” Network) – Προεδρία Δικτύου, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Σωματική Άσκηση και την Ψυχική Υγεία (European Network of Active Living for Mental Health – ENALMH) – Προεδρία Δικτύου, στο Mental Health Europe, στο EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness), στην Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» – μέλος Δ.Σ., στην Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος κ.ά.

Για την υλοποίηση των στόχων μας έχουμε αναπτύξει ευρύ πλέγμα θεσμικών συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΚΤ, ΕΚΠΑ / ΣΕΦΑΑ) και  άλλους σχετικούς φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι κτλ.).

Ακολουθούμε τις αρχές της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της λογοδοσίας για το έργο και τα επιτεύγματά μας και υποκείμεθα σε ανεξάρτητους εξωτερικούς ελέγχους. Για να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των ωφελούμενών μας διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας είναι άριστες ποιοτικά: ISO 9001:2015, Διαχειριστική Επάρκεια, Μητρώο Διαφάνειας Ε.Ε. (524950719942-02), Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (Δ23/28477/1793), Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09112ΣΥΤ12066041Ν0042) και Μητρώο Πολιτιστικών  Φορέων του ΥΠΠΟ.

Αποτελούμε μία ομάδα όπου ο καθένας από μόνος του και όλοι μαζί οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε και προασπίζουμε ενέργειες που επιφέρουν θετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο και γενικότερα στην κοινότητα με τη στενή αλλά και την ευρύτερη έννοια.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται με απαραίτητο συστατικό την αγάπη. Νιώθουμε πραγματικά ευτυχισμένοι που βλέπουμε ότι οι καθημερινές ενέργειές μας μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας.

Ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο για όλους! Μόνοι μας δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την αλλαγή που επιζητούμε. Όμως, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν καταφέρουμε να «Ζούμε και Σχεδιάζουμε, όλοι ΜΑΖΙ!» θα καταφέρουμε πολλά και ότι οι προοπτικές για το μέλλον μας θα διαγράφονται σίγουρα καλύτερες!

 

Δείτε εδώ το καταστατικό μας

Our official website is www.edra-coop.gr .

EDRA Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups is a civil, non-profit, cooperative organization established in 2001 and dedicated to the promotion of mental health services while safeguarding the rights of social vulnerable groups. EDRA applies a holistic approach regarding its services, offering aid and psychosocial support to various social groups.

At EDRA, we provide mental health services to those living with mental health challenges, support children and their families in overcoming learning disabilities; we also offer special needs education to people with intellectual or other disabilities.  We also develop or participate in national and European project initiatives for vulnerable social groups, we launch projects to enable women and men to balance family and work life, while we also offer training programs appealing to various social groups. Moreover, we are constantly expanding our partnerships with Greek and European organizations guided by a vision similar to our own. EDRA has contributed to the establishment of prestigious national and European networks, being a member of the N.E.F.E.L.E. network (Network of European Art Festivals for mEntal HeaLth Enhancement), president of the ENALMH network (European Network of Active Living for Mental Health), member of Mental Health Europe and EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness), board member of the Hellenic Federation of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health Organizations “ARGO”, as well as a member of the Federation of Voluntary Non-Governmental Organizations of Greece.

In order to attain our goals, we have established an extensive network of institutional partnerships both at national and European level with higher-education institutions (Athens School of Fine Arts, National and Kapodistrian University of Athens/School of Physical Education and Sport Science) and other relevant institutions (Administrative District of Attica, municipal authorities, etc.).

We abide by the values of transparency and social responsibility and account for our work and achievements by being subject to independent outside inspections. We aim at fully meeting the needs of our beneficiaries, by providing high-quality services: certified with ISO 9001:2008, and in accordance to Greek standard ELOT 1429: “Management Competence Systems for the implementation of public works”, registered in the European Transparency Register under ID: 524950719942-02 in the National Registry of Non-Profit Private Sector Organizations providing social care services (Δ23/28477/1793), as well as the Special Registry of Voluntary Non-Governmental Organizations (09112ΣΥΤ12066041Ν0042) and the Registry of Cultural Organizations of the Hellenic Ministry of Culture and Sports.

Each individual member of our team and all of us together envision, plan, implement and support activities that make a positive impact on people’s lives and the community as a whole.

We provide social care services guided by our love for our beneficiaries and we genuinely feel happy when we realize that our everyday actions can positively affect the lives of people around us.

We envision a better future for everyone! However, creating a positive change in the world is not something we can accomplish unassisted. Thus, we firmly believe that if we manage to “Live and Plan, all TOGETHER!” we can undoubtedly improve our future prospects and succeed in reaching our goals!